Coa-Comp - apparaten med spännvidd i hela världen
Björn Bergdahl startade sitt företag 1973, då mest som hobbyverksamhet. Den egentliga verksamheten kom igång 1980 när Björn lämnade sin tidigare anställning på Ericsson i Göteborg, för att på heltid satsa på sin verksamhet.
Företaget ligger mellan Lindome och Billdal, i en inspirerande och vacker miljö, idealisk för att kläcka spännande lösningar. Här har Björn sin verkstad, laboratorium och kontor.
Stora delar av tillverkningen  sker med hjälp av underleverantörer som levererar halvfabrikat, men företaget gör all slutmontering själva. Underleverantörer finns i hela världen, och uppgår till ca 200 stycken. Björn arbetar även med lokala tillverkare bl.a. från Kungsbacka, Småland och Göteborg.
Verksamheten är specialiserad på medicintekniska apparater huvudsakligen för kirurgi.
- Detta är en väldigt smal bransch, och vi är endast ett fåtal i världen som sysslar med detta, säger Björn.

Expanderande verksamhet
Björn kom in i verksamheten av en slump. En f.d. kollega från Ericsson som omskolade sig till läkare behövde ett bättre hjälpmedel inom neurokirurgin, och bad Björn, som då var sjukskriven, att uppfinna något.
Björn uppfann koagulatorn Coa-Comp/M som används för blodstillning vid operation. Apparaten använder en teknik som gör att kirurgen kan arbeta både snabbt och behändigt. 1981 tog Björn patent på Coa-Comp, och förutom neurokirurgerna insåg även läkarna som utför andra mikrokirurgiska ingrepp betydelsen av denna apparat.
Idag används Coa-Comp inom alla områden, och är livsviktig för neurokirurgin. Den finns idag på många sjukhus i Sverige, och är en lättskött och bra investering. Målsättningen är att så många som möjligt får nytta av Björns produkter. Utanför Sverige är USA och Kina de största marknaderna där det finns ett hundratal apparater. Efter 20 år ökar man fortfarande i Sverige, en fantastisk utveckling som Björn ser mycket positivt på.

Ingenjörsfirman Björn Bergdahl AB

Bransch:
Teknik

Telefon: 031-91 07 87
Fax: 031-91 14 14

Adress:
Ingenjörsfirman Björn Bergdahl AB
Hällesås byväg 31
42751 Billdal

| 13 SENASTE FÖRETAGEN